23. jún 2012
„Miss a boy ZŠ Rudinská“

Dňa 23.6.2012 usporiadala ZŠ v Rudinskej a Obec Rudinská podujatie „Miss a boy ZŠ Rudinská“. Súťaž sa konala v kultúrnom dome . O najkrajšiu, najšikovnejšiu a najbystrejšiu tínedžerku a tínedžera sa uchádzalo 11 dievčat a 10 chlapcov. Súťažiaci sa prezentovali v 3 disciplínach. Prestávky medzi jednotlivými disciplínami vyplnila kultúrnymi programom...

01. jún 2012
Oslavy Medzinárodného dňa detí v Rudinskej

Dňa 1.júna 2012 si naše deti svoj sviatok naozaj užili. Žiaci dostali v tento deň riaditeľské voľno. V popoludňajších hodinách sa všetky deti, ale aj mládež a rodičia zišli v kultúrnom dome. Tu už na nich čakal dídžej Tobo, ktorý hral do tanca, pani učiteľky, ktoré si pripravili množstvo súťaží a nechýbal ani bufet sladkosťami a nápojmi. A tak sa všetky deti do s...

20. máj 2012
Deň matiek

Deň matiek sme si pripomenuli 20.5.2012 oslavami, ktoré sa konali v kultúrnom dome. Nedeľné popoludnie našim mamám spríjemnili detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy. V ďalším programom „Kytica tónov“ sa predstavili umelci z prievidzkej agentúry musicum ad libitum. Zaspievali piesne rôznych žánrov. Umelecké a zábavné slovo podal Ladislav Jur...

30. apr 2012
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“

Dňa 30. 4. 2012 sa sme sa zišli pred ZŠ, aby sme si postavili obecný máj. Počas stavania mája naše dievčatá v kroji spievali za harmonikového doprovodu Zdenka Játiho. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie. Po postavení mája sa konala v kultúrnom dome prvomájová veselica, na ktorej sa mohli všetci až do rána zabávať.

26. apr 2012
Uvítanie detí do života narodených v roku 2011

Dňa 26.4.2012 sa konala slávnosť uvítania detí do života narodených v roku 2011. Do našej obce sme uvítali 11 nových občiankov, dievčatiek. Starosta obce uvítal mamičky s deťmi slávnostným príhovorom a odovzdal im darček. Mamičky tento slávnostný akt spečatili podpisom do pamätnej knihy Kultúrny program pripravili žiaci našej školy. Nakoniec sa detičky fotili pri kolí...

21. feb 2012
Koniec fašiangov a pochovanie basy

V utorok 21.2. 2012 popoludní sa vybral obcou maskový sprievod za dorovodu harmoniky Zdenka Játiho. Takto sa začal posledný fašiangový deň pre 40-dňovým pôstom na Rudinskej. Masky sa občas zastavili , schytili prizerajúcich sa obyvateľov do tanca a aj vareného vínka uliali. Na oplátku zasa spoluobčania podávali maskám niečo pod zub, na zapitie, ba dokonca aj finančne prispeli. Pokračovalo sa v...

11. feb 2012
Deti sa zabávali na karnevale

Detský karneval v našej obci má dlhoročnú tradíciu a teší sa popularite. A tak si dňa 11.2.2012 mohli deti s rodičmi a ostatní spoluobčania užiť karnevalovej zábavy do sýtosti. Toho roku sa za masky oblieklo vyše 50 detí. Masky boli veľmi vydarené a každá bola ocenená organizátormi podujatia, ktorými bola Rodičovská rada pri ZŠ a Obec Rudinská. Deti...

28. jan 2012
Aký bol 2. reprezentačný ples obce  Rudinská

Dňa 28.1.2012 sa konal 2. reprezentačný ples obce, ktorý tak ako aj minulý rok bol do jedného miesta zaplnený návštevníkmi . Ples tak trochu netradične zahájilo duo Draco flameus svojou UW show. Toto duo ešte predviedlo ďalšie 2 vystúpenia. Žena s hadom zatancovala orientálne tance a na záver to bola show so svetielkami tzv. light show. Počas plesu sa aj súťažilo, nechýbal tanec...

11. jan 2012
Poďakovanie sponzorom za pomoc v roku 2011

Vážení spoluobčania, žijeme v dobe keď sa vo väčšine oblastí prejavuje nedostatok finančných prostriedkov.  Ani naša obec nie je výnimkou. Aj u nás sme po celý rok 2011 zápasili s nedostatkom financií. Napriek tomu môžem konštatovať, že sa nám podarilo spoločne zorganizovať a zrealizovať hneď niekoľko aktivít a prác. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzdvihn...

31. dec 2011
Pozvánka na privítanie Nového roka 2012

Srdečne pozývame všetkých občanov na spoločné privítanie Nového roka 2012, ktoré sa uskutoční o 00.15 hod. na moste v centre obce. Šampanské na prípitok, ako aj varené vínko na zahriatie je zabezpečené. Stačí už len so sebou priniesť dobrú náladu, zábavnú pyrotechniku a úspešne vykročiť do nového roka.