Naša škola

Samostatný právny subjekt Základná škola s Materskou školou Rudinská, ktorého zriaďovateľom je Obec Rudinská vznikol 01.07.2002. Súčasťou ZŠ s MŠ je jedáleň.

     Rudinská 115
         023 31 Rudina

telefón     MŠ +421 41 424 12 05
         ZŠ  +421 41 424 12 03, +421 41 421 11 57

     zsrudinska@centrum.sk

     www.zsrudinska.webnode.sk