Návrh dodatku č. 1 k VZN 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rudinská

PrílohaVeľkosť
Dodatok č.1 k VZN 1-2018.pdf134.83 KB