Deň matiek

Deň matiek sme si pripomenuli 20.5.2012 oslavami, ktoré sa konali v kultúrnom dome. Nedeľné popoludnie našim mamám spríjemnili detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy. V ďalším programom „Kytica tónov“ sa predstavili umelci z prievidzkej agentúry musicum ad libitum. Zaspievali piesne rôznych žánrov. Umelecké a zábavné slovo podal Ladislav Jurík. Zamestnankyne obce pripravili občerstvenie. Každá matka bola obdarovaná symbolickým kvetom od starostu obce.

Deň matiek