Deti sa zabávali na karnevale

Detský karneval v našej obci má dlhoročnú tradíciu a teší sa popularite. A tak si dňa 11.2.2012 mohli deti s rodičmi a ostatní spoluobčania užiť karnevalovej zábavy do sýtosti. Toho roku sa za masky oblieklo vyše 50 detí. Masky boli veľmi vydarené a každá bola ocenená organizátormi podujatia, ktorými bola Rodičovská rada pri ZŠ a Obec Rudinská. Deti počas karnevalu tancovali a súťažili. Všetci sa výborne vyšantili za doprovodu hudby od DJ Thobiasa z KNM.

Deti sa zabávali na karnevale