Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
05. 05. 2022 zo dňa 04.05.2022 3 000, 00 €

DPO SR, Bratislava

22. 03. 2022 zo dňa 22.03.2022 546, 00 €

Mária Papučíková, Rudinská 68

25. 02. 2022 do dňa 23.02.2022

Mediatel spol.s.r.o., Bratislava

18. 02. 2022 zo dňa 15.02.2022 150, 00 €

ZO SZV KNM, 023 34 Lodno

25. 01. 2022 zo dňa 25.01.2022 21 282, 25 €

SSD a.s., Žilina

21. 01. 2022 zo dňa 19.01.2022 200, 00 €

Centrum sociálnych služieb Kamence, KNM

11. 01. 2022 zo dňa 05.01.2022 500, 00 €

DHZ Rudinská, Rudinská

11. 01. 2022 zo dňa 05.01.2022 5 000, 00 €

TJ Slovan Rudinská, Rudinská 18

23. 11. 2021 zo dňa 22.11.2021 2 201, 40 €

JP - JUNIOR s.r.o., Teplička nad Váhom

23. 11. 2021 zo dňa 22.11.2021

ÚPSVaR Žilina

12. 11. 2021 zo dňa 11.11.2021 100, 00 €

Data Centrum - DEUS, Bratislava

03. 11. 2021 zo dňa 02.11.2021

ÚPSVaR Žilina

03. 11. 2021 zo dňa 02.11.2021

ÚPSVaR Žilina

11. 10. 2021 zo dňa 06.10.2021 27 173, 11 €

JP-JUNIOR s.r.o., Teplička nad Váhom

27. 09. 2021 zo dňa 23.09.2021 50, 00 €

Ľubomíra Valachová, Rudinská 134

21. 09. 2021 zo dňa 17.09.2021

Ing.Marek Luciak, Rudinská 76

31. 08. 2021 zo dňa 27.08.2021 1 100, 00 €

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

18. 08. 2021 zo dňa 16.08.2021

Lenka Šviríková, Rudinská 120

18. 08. 2021 zo dňa 13.08.2021 80, 00 €

Daniela Gáborikova, Rudinská 48

29. 07. 2021 zo dňa 26.07.2021

ÚPSVaR, Žilina

28. 05. 2021 zo dňa 28.05.2021 350, 00 €

Kysucká knižnica v Čadci

20. 05. 2021 zo dňa 13.05.2021 3 000, 00 €

DOP SR, Bratislava

22. 02. 2021 zo dňa 19.02.2021

Kurativa s.r.o., Kysucký Lieskovec

16. 02. 2021 zo dňa 11.02.2021 200, 00 €

Centrum soc.služieb Kamence, KNM