Virtuálna prehliadka obce

Kostol

Materská škola

Škola

Futbalové ihrisko

Dom smútku

Cintorín s kaplnkou

Kultúrny dom