Mapový portál obce Rudinská

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde
si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v
obci.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti
iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých
atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu
vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú
zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce vo
vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely,
získavanie suradníc, tlač, meranie.

Tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch :
ZBGIS®
• Základná mapa
• Letecká snímka

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou MAPA Slovakia Digital, s.r.o., viac o mapovom portály na stránke www.mapadigital.sk

                                                                  Do mapového portálu vstúpite kliknutím na odkaz

=>VSTÚPTE<=

Návod na obsluhu