Oslavy Medzinárodného dňa detí v Rudinskej

Dňa 1.júna 2012 si naše deti svoj sviatok naozaj užili. Žiaci dostali v tento deň riaditeľské voľno. V popoludňajších hodinách sa všetky deti, ale aj mládež a rodičia zišli v kultúrnom dome. Tu už na nich čakal dídžej Tobo, ktorý hral do tanca, pani učiteľky, ktoré si pripravili množstvo súťaží a nechýbal ani bufet sladkosťami a nápojmi. A tak sa všetky deti do sýtosti zabavili, vyšantili a príjemné strávili tento sviatočný deň.

Oslavy Medzinárodného dňa detí v Rudinskej