„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“

Dňa 30. 4. 2012 sa sme sa zišli pred ZŠ, aby sme si postavili obecný máj. Počas stavania mája naše dievčatá v kroji spievali za harmonikového doprovodu Zdenka Játiho. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie. Po postavení mája sa konala v kultúrnom dome prvomájová veselica, na ktorej sa mohli všetci až do rána zabávať.

„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“