Koniec fašiangov a pochovanie basy

V utorok 21.2. 2012 popoludní sa vybral obcou maskový sprievod za dorovodu harmoniky Zdenka Játiho. Takto sa začal posledný fašiangový deň pre 40-dňovým pôstom na Rudinskej. Masky sa občas zastavili , schytili prizerajúcich sa obyvateľov do tanca a aj vareného vínka uliali. Na oplátku zasa spoluobčania podávali maskám niečo pod zub, na zapitie, ba dokonca aj finančne prispeli. Pokračovalo sa v kultúrnom dome kde bola zábava a tesne pred polnocou sa pochovala basa. Toto podujatie organizačne pripravilo Pohostinstvo Marian Sága a obec Rudinská.

Koniec fašiangov a pochovanie basy