24. apr 2013
Uvítanie detí do života narodených v roku 2012

Dňa 24.4.2013 sa konala na obecnom úrade slávnosť uvítania detí narodených v roku 2012. Do  našej obce minulý rok pribudlo 8 detí, 5 chlapcov a 3 dievčatá. Starosta obce v  slávnostnom príhovore rodičom vyzdvihol výchovu detí ako najdôležitejšie a najzodpovednejšie poslanie rodiča  a zaželal im zdravie a splnenie všetkých túžob...

09. feb 2013
Ukončenie fašiangov na Rudinskej

Fašiangy -  symbol  veselosti, zábavy, hodovania, pitia. S harmonikou a spevom sa  poslednú fašiangovú sobotu ( 9.2.2013 ) vybral maskový sprievod obcou . Do sprievodu sa zapojilo vyše dvadsať masiek, ktoré spevom oznamovali, že sa treba v tento deň riadne zabaviť, lebo prichádza čas pôstu. Občania masky podporili nejakým  tým eurkom a masky zasa naoplátku im rozd...

07. feb 2013
Deti sa počas fašiangov zabávali na karnevale

Počas fašiangov si prišli na svoje aj naše deti. Učiteľky základnej školy pripravili pre žiakov dňa 7.2.2013 karneval, ktorý sa konal v priestoroch ZŠ. Naše najmenšie detičky sa zasa vyšantili spolu s rodičmi na karnevale v materskej škole, ktorý sa konal 12.2.2013.

26. jan 2013
3. reprezentačný ples obce Rudinská

Dňa 26.01.2012 sa opäť zaplnila sála dámami v krásnych róbach a pánmi v elegantných oblekoch, aby sa i po tretí krát  zabavili na obecnom reprezentačnom plese. Sála ako obyčajne bol zaplnená do posledného miesta. Starosta obce uvítal prítomných a profesionálni tanečníci tanečnej školy p. Behúňa zo Žiliny „odštartovali“...

02. jan 2013
Generačný futbalový turnaj – 0. ročník

TJ Slovan Rudinská  v spolupráci s Obcou Rudinská poriadala nultý ročník Generačného turnaja, ktorý sa konal na umelom ihrisku dňa 2.01.2013.

Hoci januárové mrazivé a zasnežené počasie moc neprialo,  súťažiacich to neodradilo a do turnaja sa zapojilo celkovo 5 družstiev  pozostávajúcich z 34 hráčov, ktorí podali skvelé výkony....

31. dec 2012
Pozvánka na privítanie Nového roka 2013

Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok srdečne pozývame všetkých spoluobčanov na privítanie Nového roka 2013, ktoré sa uskutoční o 00.15 hod. na moste v centre obce. Zábavná pyrotechnika a silvestrovský punč na zahriatie sú zabezpečené. Prineste si so sebou dobrú náladu a môžeme privítať Nový rok.

06. dec 2012
Prišiel k nám Mikuláš

Dňa 6.12. k nám zavítal na krásne vyzdobenom konskom záprahu Mikuláš  so svojimi pomocníkmi, anjelmi a čertom. Pred kultúrnym domom ho už túžobne očakávali detičky s rodičmi. Deti si pre Mikuláša pripravili kultúrny program a ten ich za to obdaroval balíčkami sladkostí. Pre všetkých návštevníkov  bolo pripravené eš...

16. nov 2012
50. výročie našej školy

Veru, naša škola je už päťdesiatnička. Pri tejto príležitosti sa v novembri  roku 2011  konala slávnostná akadémia na pôde základnej školy. Akadémiu otvorila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jarmila Púčeková. Uvítala hostí, medzi ktorými nechýbal niekdajší riaditeľ p. Anton Ľudvik, mnoho vtedajších vyučujúcich a ...

21. okt 2012
Október – mesiac úcty k starším

Dňa 21.10.2012 sa konalo slávnostné posedenie s našimi seniormi. Svojim starkým sa prišli básňami a hrou na klavír poďakovať žiaci zo základnej školy. Peknými piesňami prekvapila babky, dedkov a ostatných prítomných naša nová detská spevácka skupina, ktorú vedie a na harmonike doprevádza Katka Lisková. Po niekoľkých rokoch k nám opäť...

04. aug 2012
Deväťdesiate narodeniny našej spoluobčianky

4.8.2012 sa dožila naša spoluobčianka p. Štefánia Grešáková úctyhodných 90 rokov. Pri tejto príležitosti sme jej boli zablahoželať v mene obce a potešiť ju darčekom. V našej obci tak máme už 5 občanov – deväťdesiatnikov. Nech sú zdraví a ešte dlho medzi nami !