Návrh dodatku č. 3 k VZN 2/2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rudinská

PrílohaVeľkosť
Dodatok č.3 k VZN 2-2011.pdf118.17 KB