Uvítanie detí do života narodených v roku 2011

Dňa 26.4.2012 sa konala slávnosť uvítania detí do života narodených v roku 2011. Do našej obce sme uvítali 11 nových občiankov, dievčatiek. Starosta obce uvítal mamičky s deťmi slávnostným príhovorom a odovzdal im darček. Mamičky tento slávnostný akt spečatili podpisom do pamätnej knihy Kultúrny program pripravili žiaci našej školy. Nakoniec sa detičky fotili pri kolíske.

 

 

Uvítanie detí do života narodených v roku 2011