Poďakovanie sponzorom za pomoc v roku 2011

Vážení spoluobčania, žijeme v dobe keď sa vo väčšine oblastí prejavuje nedostatok finančných prostriedkov.  Ani naša obec nie je výnimkou. Aj u nás sme po celý rok 2011 zápasili s nedostatkom financií. Napriek tomu môžem konštatovať, že sa nám podarilo spoločne zorganizovať a zrealizovať hneď niekoľko aktivít a prác. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzdvihnúť veľkú ochotu a odhodlanie našich spoluobčanov, ako aj sponzorov z radov podnikateľov, ktorí ste sa bez nároku na finančnú odmenu  významne podieľali na realizácii týchto prác a aktivít:

Pri budovaní verejného osvetlenia v osade Štefánkovce,  nám výrazne pomohol náš spoluobčan Marian Ďuriš, ktorý zrealizoval všetky odborné práce pri jeho zapájaní.

Rozpočtové kalkulácie potrebné k žiadostiam o finančnú podporu z ministerstiev, nám veľmi ochotne  vypracoval Ing. Pavol Líška.

Stavebné práce v materskej škôlke súvisiace s vybudovaním predeľovacej priečky, čím vznikli na prízemí dve triedy, sponzorsky zrealizovali:  Ján Čulák a Boris Záhradník. Dopravu stavebného materiálu svojim vozidlom zabezpečil Ján Maráček.

Pri oprave porúch na verejnom vodovode nám vždy ochotne pomohol Štefan Hutyra, ktorý bezplatne vykonával vodoinštalatérske práce.

Dopravu 5 ton potravinovej pomoci pre našich spoluobčanov z Kysuckého Nového Mesta do Rudinskej zabezpečil na vlastné náklady a svojim vozidlom Tomáš Číž.

Pri údržbe a oprave obecného traktora, nám pomocnú ruku podal Ladislav Malík ml.

Firma VARMET s.r.o., ktorá má svoju prevádzku v našej obci, sponzorsky vyrobila pre potreby nášho viacúčelového ihriska kovovú kefu na prečesávanie umelej trávy vhodnú na ťahanie za vozidlom.

Samotnú údržbu umelej trávy touto kefou pripevnenou za svoju štvorkolku a na vlastné náklady zabezpečoval Miloš Čulák.

Opravu klampiarskych prvkov na budove obecného úradu zabezpečil a zrealizoval náš spoluobčan Oto Puraš a jeho syn Oto, taktiež bez nároku na finančnú odmenu.

Vlečku kamennej drte – makadamu pre pripravované spevnenie parkovacej plochy oproti kostolu, nám sponzorsky dodal Pavol Malík.

Na Mikulášku akciu v kultúrnom dome všetkým deťom venoval a osobne natočil cukrovú vatu Tibor Schiller.

Nové plastové okná na prízemí materskej škôlky dodala firma ARBAX s.r.o. formou sponzorského daru, pričom kompletné stavebné práce spojené s výmenou týchto okien vykonali bez nároku na odmenu: Boris Záhradník, Ján Čulák, Miroslav Buček a jeho syn Ondrej, Tibor Shiller a Radoslav Čupa.

Všetkým týmto spoluobčanom a firmám, ale aj všetkým ostatným, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľaďovaniu našej obce zo srdca ďakujem a veľmi si vážim Vaše odhodlanie pomáhať. Spolu dokážeme viac.

Poďakovanie sponzorom za pomoc v roku 2011