Štruktúra úradu

Starosta
Ing. Jozef ŠVIRÍK
+421 41 422 01 99
+421 908 932 306
starosta@rudinska.sk
 
Účtovníčka
Lenka PURAŠOVÁ
+421 41 422 01 98
purasova@rudinska.sk
   
Správa daní a poplatkov
Bc. Dáša Čupová
+421 41 424 12 01
cupova@rudinska.sk
 
Evidencia obyvateľov
Miroslava ŠTRBÁKOVÁ
+421 41 424 12 01
brodekova@rudinska.sk
 
Sociálne veci, kultúra, knižnica
Miroslava ŠTRBÁKOVÁ
+421 41 424 12 01
brodekova@rudinska.sk