50. výročie našej školy

Veru, naša škola je už päťdesiatnička. Pri tejto príležitosti sa v novembri  roku 2011  konala slávnostná akadémia na pôde základnej školy. Akadémiu otvorila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jarmila Púčeková. Uvítala hostí, medzi ktorými nechýbal niekdajší riaditeľ p. Anton Ľudvik, mnoho vtedajších vyučujúcich a  správnych zamestnancov, súčasné p. učiteľky zo školy a škôlky, prvý starosta obce p. Ladislav Malík a súčasný starosta Ing. Jozef Švirík, ako aj pán farár. K príjemnej atmosfére na tejto milej slávnosti  prispeli aj žiaci kultúrnym  programom.

50. výročie našej školy