Uvítanie detí do života narodených v roku 2012

Dňa 24.4.2013 sa konala na obecnom úrade slávnosť uvítania detí narodených v roku 2012. Do  našej obce minulý rok pribudlo 8 detí, 5 chlapcov a 3 dievčatá. Starosta obce v  slávnostnom príhovore rodičom vyzdvihol výchovu detí ako najdôležitejšie a najzodpovednejšie poslanie rodiča  a zaželal im zdravie a splnenie všetkých túžob a očakávaní pri ich výchove. Slávnosť obohatili kultúrnym programom žiačky zo  ZŠ. Na záver sa mamičky podpísali do pamätnej knihy obce a prevzali od pána starostu symbolický kvet a darček na pamiatku.

„ Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po ňom zostane „
 

Uvítanie detí do života narodených v roku 2012