Prišiel k nám Mikuláš

Dňa 6.12. k nám zavítal na krásne vyzdobenom konskom záprahu Mikuláš  so svojimi pomocníkmi, anjelmi a čertom. Pred kultúrnym domom ho už túžobne očakávali detičky s rodičmi. Deti si pre Mikuláša pripravili kultúrny program a ten ich za to obdaroval balíčkami sladkostí. Pre všetkých návštevníkov  bolo pripravené ešte jedno sladké prekvapenie – cukrová vata, ktorú sponzorsky rozdával p. Tibor Schiller, za čo mu patrí poďakovanie.

Prišiel k nám Mikuláš