Deväťdesiate narodeniny našej spoluobčianky

4.8.2012 sa dožila naša spoluobčianka p. Štefánia Grešáková úctyhodných 90 rokov. Pri tejto príležitosti sme jej boli zablahoželať v mene obce a potešiť ju darčekom. V našej obci tak máme už 5 občanov – deväťdesiatnikov. Nech sú zdraví a ešte dlho medzi nami !

Deväťdesiate narodeniny našej spoluobčianky