3. reprezentačný ples obce Rudinská

Dňa 26.01.2012 sa opäť zaplnila sála dámami v krásnych róbach a pánmi v elegantných oblekoch, aby sa i po tretí krát  zabavili na obecnom reprezentačnom plese. Sála ako obyčajne bol zaplnená do posledného miesta. Starosta obce uvítal prítomných a profesionálni tanečníci tanečnej školy p. Behúňa zo Žiliny „odštartovali“ spoločenskými tancami plesovú zábavu.   Za hudobného doprovodu  skupiny 2+1 z KNM a zabávača a moderátora v jednej osobe, pána Dr. Bajlu si návštevníci  do sýtosti užili hudby do tanca i na počúvanie, vtipného hovoreného slova, ba uvideli na živo aj hru na fujare. Do plesovej zábavy neodmysliteľne patril aj kvetový tanec a tombola, za ktorú patrí poďakovanie všetkým sponzorom.

3. reprezentačný ples obce Rudinská