Október – mesiac úcty k starším

Dňa 21.10.2012 sa konalo slávnostné posedenie s našimi seniormi. Svojim starkým sa prišli básňami a hrou na klavír poďakovať žiaci zo základnej školy. Peknými piesňami prekvapila babky, dedkov a ostatných prítomných naša nová detská spevácka skupina, ktorú vedie a na harmonike doprevádza Katka Lisková. Po niekoľkých rokoch k nám opäť zavítala obľúbená ľudová hudba Capkovci zo Skalitého. Rezkým piesňam za doprovodu heligóniek sa nedalo odolať, a tak sa niektorí naši dôchodcovia pustili aj do tanca. Naši spoluobčania, ktorý sú už na zaslúženom odpočinku prežili príjemné popoludnie.

Október – mesiac úcty k starším