Generačný futbalový turnaj – 0. ročník

TJ Slovan Rudinská  v spolupráci s Obcou Rudinská poriadala nultý ročník Generačného turnaja, ktorý sa konal na umelom ihrisku dňa 2.01.2013.

Hoci januárové mrazivé a zasnežené počasie moc neprialo,  súťažiacich to neodradilo a do turnaja sa zapojilo celkovo 5 družstiev  pozostávajúcich z 34 hráčov, ktorí podali skvelé výkony. 

Umiestnenie jednotlivých družstiev : 1.miesto družstvo Jaroslava Bučka, 2. miesto družstvo Martina Kravca, 3. miesto družstvo Patrika Čupu, 4.miesto družstvo Radovana  Čupu, 5. miesto družstvo Paľa Zemánka.  Súťažné družstvá boli ocenené pohármi, ktoré odovzdal  kapitánom starosta obce. Ďalej boli medailou ocenení aj najlepší hráči –Rastislav Vlček, ktorý nastrielal 32 gólov,  najlepší strelec- Patrik Čupa a najlepší brankár Radoslav Buček. 

Samozrejme nechýbali ani fanúšikovia futbalu, ktorí hráčov povzbudzovali. Na záver sa podávala výborná kapustnica varená vonku v kotline.

Generačný futbalový turnaj – 0. ročník