Profil verejného obstarávateľa

Obec Rudinská je podľa zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Rudinská
Sídlo: Rudinská 125, Rudina, 023 31
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Švirík
IČO: 00314277

⇒ Profil obstarávateľa - Obec Rudinská na stránke ÚVO

Verejné obstarávania

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.


Č. Predmet zákazky Dátum zverejnenia Cena zákazky v € bez DPH Predkladanie ponúk do Na stiahnutie Oznámenie o výsledku
1 Zateplenie objektu Požiarnej zbrojnice č.s. 78 13. sep 2021 22 sept 2021 - 12:00
2 Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice č.s. 78 elektroinštalácia 24. jún 2019 1 júl 2019 - 13:00
3 Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s.78 a plynová prípojka 12. jún 2019 21 jún 2019 - 12:00
4 Oprava a výmena oplotenia na cintoríne v obci Rudinská 05. apr 2019 23 apr 2019 - 12:00
5 Osobný automobil pre obec Rudinská 05. mar 2019 11 mar 2019 - 12:00
6 Elektroinštalácia a stavebné práce 11. feb 2019 18 feb 2019 - 12:00
7 Obecný kamerový systém 17. okt 2017 27 okt 2017 - 10:00
8 Rekonštrukcia 540m úseku cesty v obci Rudinská časť Tarabovce-Čambalovce 25. sep 2014 25 000, 00 30 sept 2014 - 10:00
9 Výmena radiátorových ventilov za termostatické v budove ZŠ s MŠ Rudinská. Predpokladané vystavenie objednávky 18.2.2014 13. feb 2014 1 666, 00 17 feb 2014 - 09:00
10 Rozšírenie vodovodu Rudinská-Centrum - Oprava 400m úseku. Predpokladaný podpis zmluvy je 18.11.2013. 12. nov 2013 5 000, 00 18 nov 2013 - 09:00
11 Oprava cesty do Štefankov v obci Rudinská. Predpokladaný podpis zmluvy je 31.10.2013. 25. okt 2013 8 333, 00 31 okt 2013 - 09:00

Č. Predmet zákazky Dátum zverejnenia Cena zákazky v € bez DPH Predkladanie ponúk do Na stiahnutie Oznámenie o výsledku
1 Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská 27. aug 2014 63 262, 57 22 sept 2014 - 09:00

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.


Č. Predmet zákazky Na stiahnutie
1 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 4Q 2018
2 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 3Q 2018
3 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 2Q 2018
4 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 1Q 2018
5 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 4Q 2017
6 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 3Q 2017
7 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 2Q 2017
8 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 1Q 2017
9 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 4Q 2016
10 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 3Q 2016
11 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur 2Q 2016
12 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 1Q 2016
13 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 4Q 2015
14 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 3Q 2015
15 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 2Q 2015
16 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 1Q 2015
17 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 4Q 2014
18 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 3Q 2014
19 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 1Q 2014
20 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 4Q 2013
21 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 3Q 2013
22 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 2Q 2013
23 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 1Q 2013
24 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 4Q 2012
25 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 3Q 2012