Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
09. 03. 2018 zo dňa 05.03.2018 106, 80 €

Mediatel spol. s.r.o., Bratislava

28. 02. 2018 zo dňa 23.02.2018 5 840, 60 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

20. 02. 2018 zo dňa 19.02.2018 250, 00 €

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Čadca

05. 02. 2018 zo dňa 02.02.2018 4 500, 00 €

TJ Slovan Rudinská

05. 02. 2018 zo dňa 02.02.2018 400, 00 €

DHZ Rudinská

15. 12. 2017 zo dňa 11.12.2017

ELEKOS, Nitra

15. 12. 2017 zo dňa 15.12.2017 10 000, 00 €

Ministerstvo vnútra SR

15. 12. 2017 zo dňa 15.12.2017

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

04. 12. 2017 zo dňa 29.11.2017 61 036, 15 €

STaS spol. s r.o.

20. 11. 2017 zo dňa 20.11.2017 59 515, 20 €

ELEKO s.r.o., Žilina

10. 11. 2017 zo dňa 10.11.2017

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

09. 11. 2017 zo dňa 09.11.2017 705, 00 €

Božena Fridrichová, Kysucké nové Mesto

25. 10. 2017 zo dňa 25.10.2017

ELEKOS, Nitra

20. 10. 2017 zo dňa 18.10.2017

PROUNION a.s., Nitra

19. 09. 2017 zo dňa 18.09.2017 61 036, 15 €

STaS spol. s r.o.

06. 09. 2017 zo dňa 06.09.2017 61 036, 15 €

STaS spol. s r.o.

21. 08. 2017 zo dňa 15.08.2017 216, 36 €

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

22. 06. 2017 zo dňa 22.06.2017

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

31. 05. 2017 zo dňa 29.05.2017 10 061, 94 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

21. 03. 2017 zo dňa 21.03.2017

 3R Group s.r.o.

21. 03. 2017 zo dňa 15.03.2017 106, 80 €

MEDIATEL spol. s r.o.

24. 02. 2017 zo dňa 07.07.2016 930, 60 €

W Slovakia s.r.o.

17. 02. 2017 zo dňa 17.02.2017 50, 00 €

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 4 000, 00 €

TJ Slovan Rudinská