Povinne zverejňované dokumenty obce

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Číslo Dátum zverejnenia Predmet Typ dokumentu Suma Partner Na stiahnutie
zo dňa 09.11.2017 09. nov 2017 Zmluvy 705, 00€ Božena Fridrichová, Kysucké Nové Mesto Kúpna zmluva
FV0812011 29. dec 2011 Faktúry 1 420, 80€ PROFIX Slovakia s.r.o FV0812011.pdf
4011011418 09. dec 2011 Faktúry 1 020, 01€ T+T, a.s. 4011011418.pdf
Nájomná zmluva 22. nov 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 10, 00€ Stanislava Malíková hrob47reg.pdf
Nájomná zmluva 14. nov 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20, 00€ Dušan Troják hrob488reg.pdf
Nájomná zmluva 14. nov 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20, 00€ Karol Špirec hrob489reg.pdf
4011010511 11. nov 2011 Faktúry 1 006, 00€ T+T, a.s. 4011010511.pdf
zmluva o dielo č. 30/2011 19. okt 2011 Zmluvy 400, 00€ Regionálna rozvojová agentúra Kysuce zmluva o dielo č. 30_2011.pdf
Kúpna zmluva zo dňa 13.10.2011 13. okt 2011 Zmluvy 2 304, 00€ Ľubomír Kultan kúpna_zmluva_13.10.2011.pdf
4011009431 10. okt 2011 Faktúry 1 219, 83€ T+T, a.s. 4011009431.pdf
110315 22. sept 2011 Faktúry 59 040, 05€ Harcek a spol., s.r.o. 110315.pdf
dodatok č.2 k zmluve č.504/192/2010 14. sept 2011 Zmluvy 0, 00€ Štátny fond rozvoja bývania dodatok_č.2_ k_zml._č.504_192_2010.pdf
110246 22. aug 2011 Faktúry 56 677, 94€ Harcek a spol., s.r.o. 110246.pdf
dodatok č.1 k zml.č. 06BD-S/2009 19. aug 2011

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.06BD-S/2009

Zmluvy 425 782, 00€ Harcek a spol., s.r.o. dodatok_č.1_06BD-S_2009.pdf
dodatok č.1 k zml. č. 06TV-S/2009 19. aug 2011

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 06TV-S/2009

Zmluvy 157 023, 48€ Harcek a spol., s.r.o. dodatok_č1_06TV-S_2009.pdf
zmluva SSE 16. aug 2011

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

Zmluvy 0, 00€ Stredoslovenská energetika a.s. zmluva_SSE_VO.pdf
Dodatok č.2 k Zmluve č.1667 15. aug 2011

Dodatok č.2 k Zmluve č.1667 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Zmluvy 0, 00€ T+T, a.s. dodatok_T+T.pdf
4011006063 19. júl 2011 Faktúry 1 018, 06€ T+T, a.s. 4011006063.pdf
dodatok č.1 k dohode č. 44/§50j/2011 zo dňa 27.5.2011 15. júl 2011 Zmluvy 0, 00€ Úrad práce socialnych vecí a rodiny Žilina dodatok č.1_§50j.pdf
Kúpna zmluva zo dňa 17.6.2011 20. jún 2011 Zmluvy 260, 00€ Ján Čulák kúpna zmluva zo dňa 17.6.2011.pdf