Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
30. 12. 2019 zo dňa 30.12.2019

ELEKO s.r.o., Žilina

09. 12. 2019 zo dňa 04.12.2019

MET Slovakia, a.s., Bratislava

26. 11. 2019 zo dňa 22.11.2019

Peter Bolek - EKORAY, Námestovo

12. 11. 2019 zo dňa 08.11.2019 150, 00 €

ZO SZV KNM, Kysucký Lieskovec

12. 11. 2019 zo dňa 07.11.2019

ÚPSVaR Žilina, Žilina

21. 10. 2019 zo dňa 16.10.2019

doc.JUDr. Jozef Tekeli, PHD., advokátska kancelária, Košice

21. 10. 2019 zo dňa 16.10.2019 970, 00 €

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Mojzesovo

11. 10. 2019 zo dňa 07.10.2019 316, 00 €

"Divadielko z klobúka", Banská Bystrica

30. 09. 2019 zo dňa 24.09.2019 59 515, 20 €

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

16. 09. 2019 zo dňa 10.09.2019

SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto

06. 09. 2019 zo dňa 02.09.2019 303, 94 €

Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava

23. 08. 2019 zo dňa 21.08.2019 299, 13 €

Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava

19. 08. 2019 zo dňa 14.8.2019

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

13. 08. 2019 zo dňa 13.08.2019 395 888, 16 €

3 Energy, s.r.o., Žilina

05. 08. 2019 zo dňa 02.08.2019 600, 00 €

Ing.Marián Petrovič, Dubnica nad Váhom

25. 07. 2019 zo dňa 19.07.2019 14 778, 43 €

ELREsys,s.r.o., Lietavská Svinná

18. 07. 2019 zo dňa 15.07.2019 34 880, 14 €

Kalorim s.r.o., Nesluša

29. 05. 2019 zo dňa 23.05.2019 49 718, 99 €

T+T, a.s. Žilina

22. 05. 2019 zo dňa 21.05.2019 15 580, 72 €

DESTAV spol.s.r.o., Nesluša

14. 05. 2019 zo dňa 07.05.2019

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

16. 04. 2019 zo dňa 15.04.2019 3 000, 00 €

Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Bratislava

10. 04. 2019 zo dňa 09.04.2019 25, 00 €

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

04. 04. 2019 zo dňa 29.03.2019

MET Slovakia a.s., Bratislava

26. 03. 2019 zo dňa 22.03.2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina