Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 400, 00 €

DHZ Rudinská

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 100, 00 €

Slovenský zväz včelárov ZO SZV KNM

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 50, 00 €

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Jednota dôchodcov Slovenska, Klub 75

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 50, 00 €

Zriadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucke' Nové Mesto

25. 01. 2017 zo dňa 25.01.2017

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

18. 01. 2017 zo dňa 17.01.2017

T+T, a.s.

14. 11. 2016 zo dňa 08.11.2016 17 987, 33 €

Slov-led plus, s.r.o.

10. 11. 2016 zo dňa 03.11.2016

ENERGA Slovakia s. r. o.

02. 11. 2016 zo dňa 26.10.2016

KREDUS s.r.o.

20. 10. 2016 zo dňa 18.10.2016

DataCentrum elektronízácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

17. 10. 2016 zo dňa 12.10.2016 200, 00 €

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

12. 10. 2016 zo dňa 11.10.2016 7 510, 00 €

ALLOGGIO s.r.o.

07. 10. 2016 zo dňa 06.10.2016 803, 00 €

Mapa Slovakia Digital, s.r.o.

20. 09. 2016 zo dňa 20.09.2016 500, 00 €

lng. Blažeková Viera

08. 09. 2016 zo dňa 02.09.2016 1 000, 00 €

Fond na podporu umenia

02. 09. 2016 zo dňa 30.08.2016 13 059, 03 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

01. 09. 2016 zo dňa 25.08.2016 850, 44 €

Cenerali Poisťovňa, a.s.

25. 08. 2016 zo dňa 19.08.2016 300, 00 €

Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.

18. 07. 2016 zo dňa 13.07.2016 85 086, 00 €

Environmentálny fond

12. 07. 2016 zo dňa 08.07.2016 1 800, 00 €

E-VO, s.r.o.

08. 07. 2016 zo dňa 07.07.2016 1 500, 00 €

Carpio, s.r.o.

06. 07. 2016 zo dňa 01.07.2016 9 590, 00 €

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

20. 06. 2016 zo dňa 15.06.2016

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

19. 06. 2016 zo dňa 17.06.2016 103, 97 €

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.