Komisie

Finančná a inventarizačná, škodová, vyraďovacia komisia
predseda: Magdaléna PRANDOVÁ
členovia (poslanci): Ladislav Malík, MVDr. Dezider Gašperák, Marián Ceniga, Anna Čupová
členovia (neposlanci): Lenka Purašová
Komisia ochrany verejného záujmu
predseda: MVDr. Dezider Gašperák
členovia (poslanci): Jozef Urbánek
členovia (neposlanci): Miroslava Štrbáková
Komisia bytová a sociálnych vecí
predseda: Anna Čupová
členovia (poslanci): MVDr. Dezider Gašperák, Marián Ceniga, Ing. Marek Luciak, Ladislav Malík, Magdaléna Prandová, Jozef Urbánek
členovia (neposlanci): Bc. Dáša Čupová
Kultúrno - športová komisia
predseda: Ing. Marek Luciak
členovia (poslanci): Marián Ceniga
členovia (neposlanci): Ing. Stanislav Ceniga, Miroslav Štrbáková