Zástupca starostu

Dezider GAŠPERÁK, MVDr.

telefón     +421 905 358 040

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je poverený starostom na celé funkčné obdobie a to z poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať pričom do 60 dní od odvolania poverí zastupovaním iného poslanca. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.