Povinne zverejňované dokumenty obce

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Číslo Dátum zverejnenia Predmet Typ dokumentu Suma Partner Na stiahnutie
504/192/2010 03. mar 2011

Dodatok č.1

Zmluvy 0, 00€ Štátny fond rozvoja bývania FRB0001.pdf
3019007356 03. mar 2011 Faktúry 468, 00€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3019007356.pdf
3010251 04. feb 2011 Faktúry 145, 43€ Janegal spol. s.r.o. 3010251.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve č.79/2010 04. feb 2011

Dodatok č. 1 k zmluve č.79/2010 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

Zmluvy 0, 00€ Katastrálny úrad v Žiline dodatok1.pdf
0144006383 04. feb 2011 Faktúry 139, 56€ A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. 0144006383.pdf
7100655968 04. feb 2011 Faktúry 16, 70€ Slovak Telecom, a.s. t-mobile0001.pdf
20113107 04. feb 2011 Faktúry 48, 00€ ALFA+AVIS, s.r.o. alfa0001.pdf
3019003819 04. feb 2011 Faktúry 459, 98€ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. doxx002.pdf
1720110003 04. feb 2011 Faktúry 28, 73€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sevak0001.pdf
4/2011 04. feb 2011 Faktúry 164, 80€ Rojková Alena - ROAX roax0001.pdf
4010012732 04. feb 2011 Faktúry 55, 50€ T+T, a.s. t+t0001.pdf
210762 04. feb 2011 Faktúry 30, 00€ Lauko Štefan, MSL-Software lauko0001.pdf
0079204814 04. feb 2011 Faktúry 58, 81€ Orange Slovensko, a.s. orange0001.pdf
0721827122 04. feb 2011 Faktúry 64, 07€ Slovak Telekom, a.s. tcom001.pdf
6300035330 04. feb 2011 Faktúry 529, 00€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. spp0001.pdf
3019001216 04. feb 2011 Faktúry 405, 00€ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. doxx001.pdf
11K114001 04. feb 2011

Zmluva o zabezepečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

Zmluvy 0, 00€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. doxx-zmluva0001.pdf