Povinne zverejňované dokumenty obce

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Číslo Dátum zverejnenia Predmet Typ dokumentu Sumaikona zoradenia Partner Na stiahnutie
Dodatok č. 1 k zmluve č.79/2010 04. feb 2011

Dodatok č. 1 k zmluve č.79/2010 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

Zmluvy 0, 00€ Katastrálny úrad v Žiline dodatok1.pdf
504/192/2010 03. mar 2011

Dodatok č.1

Zmluvy 0, 00€ Štátny fond rozvoja bývania FRB0001.pdf
11K114001 04. feb 2011

Zmluva o zabezepečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

Zmluvy 0, 00€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. doxx-zmluva0001.pdf
dodatok k zmluve zo dňa 1.2.2001 21. apr 2011

Dodatok k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.2.2001

Zmluvy 0, 00€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodatokSPP0001.pdf
dodatok č.1 k dohode č. 44/§50j/2011 zo dňa 27.5.2011 15. júl 2011 Zmluvy 0, 00€ Úrad práce socialnych vecí a rodiny Žilina dodatok č.1_§50j.pdf
Dodatok č.2 k Zmluve č.1667 15. aug 2011

Dodatok č.2 k Zmluve č.1667 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Zmluvy 0, 00€ T+T, a.s. dodatok_T+T.pdf
Dohoda 44§50j/2011 31. máj 2011 Zmluvy 0, 00€ Úrad práce socialnych vecí a rodiny Žilina dohoda §50j0001.pdf
zmluva SSE 16. aug 2011

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

Zmluvy 0, 00€ Stredoslovenská energetika a.s. zmluva_SSE_VO.pdf
dodatok č.2 k zmluve č.504/192/2010 14. sept 2011 Zmluvy 0, 00€ Štátny fond rozvoja bývania dodatok_č.2_ k_zml._č.504_192_2010.pdf
Nájomná zmluva 10. jún 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 10, 00€ Darina Polláková hrob60reg.pdf
Nájomná zmluva 22. nov 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 10, 00€ Stanislava Malíková hrob47reg.pdf
7100655968 04. feb 2011 Faktúry 16, 70€ Slovak Telecom, a.s. t-mobile0001.pdf
11610189 03. mar 2011 Faktúry 20, 00€ AVS-ELEKTRO avs0001.pdf
Nájomná zmluva 10. jún 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20, 00€ Jozef Pečalka hrob454reg.pdf
Nájomná zmluva 14. nov 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20, 00€ Dušan Troják hrob488reg.pdf
Nájomná zmluva 14. nov 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20, 00€ Karol Špirec hrob489reg.pdf
Nájomná zmluva 21. mar 2011

Nájomné za hrobové miesto

Zmluvy 20, 00€ Jana Papučíková hrob24reg.pdf
4011000862 03. mar 2011 Faktúry 27, 98€ T+T, a.s. T+T0001.pdf
4011001723 04. apr 2011 Faktúry 27, 98€ T+T, a.s. 4011001723.pdf
4011003131 02. máj 2011 Faktúry 27, 98€ T+T, a.s. 4011003131.pdf