Úradná tabuľa

Na tomto mieste sa nachádza elektronická úradná tabuľa obce. Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v obci je oficiálnym kanálom na komunikáciu s občanmi a ďalšími subjektami.
Informácie zverejňované na ďalších podstránkach:

31. aug 2022 | Verejná vyhláška
14. jún 2022 | Verejná vyhláška
19. máj 2022 | Verejná vyhláška
12. máj 2022 | Verejná vyhláška
12. máj 2022 | Verejná vyhláška