Úradná tabuľa

Na tomto mieste sa nachádza elektronická úradná tabuľa obce. Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v obci je oficiálnym kanálom na komunikáciu s občanmi a ďalšími subjektami.
Informácie zverejňované na ďalších podstránkach:

16. nov 2021 | Verejná vyhláška
09. nov 2021 | Verejná vyhláška
14. okt 2021 | Verejná vyhláška