Sociálne veci, kultúra, knižnica

Miroslava ŠTRBÁKOVÁ

telefón     +421 41 424 12 01

     brodekova@rudinska.sk