Správa daní a poplatkov

Bc. Dáša ČUPOVÁ

telefón     +421 41 424 12 01

     cupova@rudinska.sk