Zníženie energetickej náročností budov Materskej školy v Rudinskej

V rámci projektu „Zníženie energetickej náročností budov Materskej školy v Rudinskej“, sme zrekonštruovali budovu materskej školy a budovu kuchyne s jedálňou, čím sa výrazne zníži spotreba energií v týchto objektoch. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu vo výške 382 710,43 € a 5% spoluúčasti obce vo výške 20 142,65 €. Zateplil sa obvodový plášť a strechy obidvoch budov, vymenili sa okná a dvere, ako aj elektroinštalácia a osvetlenie. Nainštalovali sa fotovoltaické panely na streche budovy školskej jedálne s kuchyňou a ich prepojením na prípravu teplej úžitkovej vody sa znížia náklady na potrebnú energiu. Zrekonštruovala sa kotolňa, vymenili radiátory, nainštalovala sa rekuperácia vzduchu v obidvoch objektoch, čo by malo prispieť k lepšiemu pocitu pohody jednak zamestnancov, ale hlavne tým, ktorým sú určené, našim deťom. Samotný vzhľad zrekonštruovaných budov výrazne skrášlil výzor celého areálu, v ktorom sa nachádza aj základná škola a ihriská.

Zníženie energetickej náročností budov Materskej školy v Rudinskej