Zmena v cestovnom poriadku SAD Žilina

Zmena v cestovnom poriadku SAD Žilina

Od 6.3.2011 dochádza k zmene v cestovnom poriadku SAD Žilina a to pri spojoch: č.4 nový čas odchodu o 4.30h(pôvodne 4.35h), spoj č.5 nový čas odchodu o 5.30h(pôvodne 5.35h), spoj č.38 nový čas odchodu o 16.35h(pôvodne 16.40h). Uvedené časy odchodov platia od zastávky Rudinská Masarcovia v smere do KNM.

Aktuálny cestovný poriadok - http://portal.cp.sk/Data/L504409_110306_31849.pdf