VZN č. 4 /2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PrílohaVeľkosť
VZN miestne poplatky na r. 2012.doc50 KB