Výstavba viacúčelového ihriska pri základnej škole

V polovici apríla 2009 sme začali s výstavbou viacúčelového ihriska s umelým povrchom. Tieto práce robíme svojpomocne, z vlastných zdrojov ( nakoľko nám neboli schválené žiadne dotácie ) a za výraznej pomoci Pavla Malíka. Touto cestou mu chcem poďakovať a taktiež chcem poďakovať jeho pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tejto výstavbe. Poďakovanie patrí aj Vladimírovi Ságovi, ktorý počas svojho voľna vždy pomôže. Verím, že toto ihrisko bude čoskoro dokončené a že bude naplno využívané.

Výstavba ihriska
Výstavba ihriska