Výsledky z hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky z hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

  • Počet zapísaných voličov 810
  • Počet zúčastnených voličov 486
  • Počet platných hlasov pre voľby poslancov OZ 47
  • Počet platných hlasov pre voľby starostu 474

Počet platných hlasov pre starostu obce:

1. Lenka Purašová 396

2. Ing. Roman Špirec 78

Počet platných hlasov pre poslancov OZ :

1. Ing. Marek Luciak 350

2. Ing. Miroslav Saga 286

3. Ing. Beáta Korpesio 272

4. Mgr. Anna Masarcová 265

5. Boris Záhradník 225

6. Magdaléna Prandová 178

7. Ján Čulák 172

Počet náhradníkov, kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Rudinská:

8. Lýdia Tichá 165

9. Peter Ďurčo 162

10. Marián Ceniga 157

11. Anna Čupová 156

12. Stanislav Kubišta 128

13. Ing. Pavol Líška 81

Počet poslancov obecného zastupiteľstva 7

PrílohaVeľkosť
Výsledky z hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.pdf354.13 KB