Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej

Dňa 1.2.2011 sa dožila naša spoluobčianka Jozefína Bučková krásneho životného jubilea 90 rokov a pri tejto príležitosti sme jej v mene obce popriali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života.

Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej
Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej
Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej
Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej