Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka

Hasičská zbrojnica v obci RUDINSKÁ bola postavená v roku 1975 a je využívaná Dobrovoľným hasičským zborom obce Rudinská, ktorý bol založený v roku 1926.

Obec Rudinská požiadala 28.3.2018 Prezídium Hasičského a záchranného zboru o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00€ na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Rudinská pod názvom: "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka" Prezídium Hasičského a záchranného zboru rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 Eur.

Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002295 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  vo výške 30 000,00 € na projekt "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka".

Účelom stavebných úprav na objekte požiarnej zbrojnice bolo skultúrnenie priestorov určených pre hasičský zbor. Zabránenie znehodnocovania objektu poveternostnými vplyvmi. Prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000,00 € a spoluúčasti obce 4 703,11 €, boli v požiarnej zbrojnici financované nasledujúce stavebné úpravy: Plynová prípojka, montáž rozvodov a radiátorov, vykurovanie samostatným kondenzačným plynovým kotlom. Výmena strešnej krytiny, zateplenie strechy, výmena dažďových žľabov a zvodov. Výmena okien, parapetov, interiérových, vstupných a garážových dverí, ako aj oprava omietok po rekonštrukcii

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice bola ukončená koncom októbra 2019.

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 78 a plynová prípojka