Stavanie obecného mája

Stavanie obecného mája

Dňa 30. APRÍLA 2011 O 16.00 H(SOBOTA) budeme stavať obecnýmáj. Máj si postavíme pri hlavnej ceste oproti základnej škole. Týmto  pozývame všetkých spoluobčanov, najmä mládencov a dievčatá k stavaniu a zdobeniu mája za harmonikového doprovodu Štefana Doboša, aby sme sa i my mohli popýšiť pekným májom a oživiť tak starú kultúrnu tradíciu.  O občerstvenie bude postarané.