Separovaný zber v obci Rudinská

Separovaný zber v obci Rudinská

Obecný úrad Rudinská informuje občanov ako triediť odpad. V týchto dňoch obdržíte vrecia na ďalšie komodity, nakoľko vo vreciach urečených na plasty nesmú byť tetrapaky a kovy. Firma T+T Žilina a.s. zabezpečí vrecia na tetrapaky a kovy, každé budú označené nápisom.

Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Aj malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov... Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu znížiť až o 31%.