Rozšírenie kamerového sytému v obci Rudinská

V priebehu novembra 2018 sme ukončili realizáciu projektu rozšírenia kamerového systému v našej obci. Dotácia z Ministerstva vnútra na doplnenie kamerového systému vo výške 10 000 EUR nám bola schválená Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Celkové náklady na projekt vrátane spolufinancovania obce boli 12 500,40 EUR. Z poskytnutej dotácie a spolufinancovania obce vo výške minimálne 20% bolo na optickej sieti nainštalovaných osem nových kamier, nový videoserver, 50" monitor a potrebné príslušenstvo. V súčasnosti tak monitorujeme 17 úsekov v obci. Jedná sa hlavne o obecné plochy a areály vrátane niektorých autobusových zastávok a úsekov hlavnej cesty III triedy, čo by malo určite prispieť k pocitu väčšej bezpečnosti, k lepšiemu objasňovaniu krádeží a znižovaniu kriminality v našej obci.

kamery-rozšírenie