Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V auguste sme vyasfaltovali miestnu komunikáciu v osade Čambalovce, v miestnej časti tzv. „Keracký vŕšok“ a komunikáciu k rodinnému domu p. Surovčíka Petra.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia miestnych komunikácií