Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku pod bytový dom 10 b.j. v k.ú. Rudinská

PrílohaVeľkosť
predaj_pozemok.pdf86.93 KB