Pozvánka na posedenie s dôchodcami

Pozvánka na posedenie s dôchodcami

Obec Rudinská srdečne pozýva našich dôchodcov na posedenie, ktoré sa bude konať z príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 11.10.2015 o 15.00 h v sále KD. Kultúrnym programom Vás potešia Vaše vnúčatá a hudobná skupina, ktorú poznáte z televízie Šláger – BLACK BAND s moderátorom Petrom Paulíkom.