Oznam - Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko v Kysuckom Novom Meste

Na základe  súčasnej situácie  v súvislosti s ochorením  COVID -19  spôsobených  koronavírusom SARS-CoV- 2 musí byť budova Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste  uzatvorená.

Z uvedených dôvodov  bude pracovisko - Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná 1052/ pre verejnosť uzatvorené až do odvolania.

V prípade nutnosti bude počas stránkových dní možné kontaktovať pracovníkov telefonicky na tel. číslach:

Stavebný úrad  : Ing. Vachálková č.t. 041 /433 9350 

Sociálny pracovník :  Mgr. Barčíková č.t. 041 / 433 9349

Oznam pre  klientov stavebného úradu:

Dohodnuté pojednávania prebehnú v stanovenom čase so stretnutímpozvaných pred budovou Hasičskej stanice. V prípade  potreby nahliadnutia do podkladov rozhodnutia   v súvislosti  s rozpracovanými  stavebnými konaniami bude  možné pracovníkov kontaktovať telefonicky a dohodnúť  spôsob vybavenia veci.

Nové žiadosti  v súvislosti so vzniknutou situáciou budú prijímať  obce v ktorých  má byť navrhovaná stavba alebo činnosť realizovaná. Každá žiadosť musí obsahovať telefonický kontakt v prípade potreby konzultácie a doplnenia žiadosti.

Oznam pre klientov  sociálnych služieb  opatrovateľskej  pracovníčky:

Bližšie informácie  o vybavení  získate  na vyššie uvedenom telefónnom čísle.